Foto: Tone B. Bjørnhaug / Asplan Viak
Foto: Tone B. Bjørnhaug / Asplan Viak

01

Land Use Master Plan of the South Al Batinah Region

Lokasjon

Oman

Tidsrom

2015 -

Om prosjektet

NORPLAN er i gang med et nytt og spennende planleggingsoppdrag i Oman; Land Use Master Plan of the South Al Batinah Region. Vi skal lage en regional plan for et område på størrelse med Oslo og Akershus fylke.

  • Vi skal lage en regional plan for et område på størrelse med Oslo og Akershus fylke (ca. 5.300 km2). Oppdragsgiver er Ministry of Housing i Sultanatet Oman. Leading partner er et omansk selskap, Dawood Engineering Consultancy og vi i NORPLAN er underkonsulent i konsortiet», forteller Kari.

Det er stort fokus på behov for flere boliger og arbeidsplasser. Behovet for en helhetlig arealplan er stor og planen skal være ferdig allerede til våren 2016. Ca. 10 % av landets befolkning bor i området som er i kraftig vekst, nær hovedstaden Muscat. Ny jernbane, kystvei og ekspressvei er under bygging og vil stimulere til ytterligere vekst, samtidig som det er vanskelig å finne tilgjengelig land. Blant annet gir flomproblematikk og saltvannsinfiltrasjon i grunnvannet store utfordringer.

Tone Bjørnhaug og Kari Kiil er engasjert i prosjektet som urban/regional planners. De har periodevise opphold i Muscat og jobber i prosjektet sammen med Olav Hauge som er vår regionale direktør for Midt-Østen og Andavilli Shankar som er vår stedlige kontorleder i Muscat.  Samarbeidet er også tett med våre samarbeidskollegaer i Dawood som vi har kontorfelleskap med for dette prosjektet.  Tone og Kari har allerede hatt to opphold i høst og skal ha en siste tur før jul. 

  • Det er et veldig meningsfylt og spennende arbeid. Først og fremst er vi med på å tilrettelegge for en arealbruk som det er et skrikende behov for, men ikke minst å bidra til å bygge opp et planleggingssystem slik vi kjenner det. Pr i dag har ikke Oman ett definert planleggingssystem.  Ulike beslutningsprosesser gjelder for ulike nivåer og det er ingen ubetinget lett oppgave å få oversikt hva som finnes og hva som gjelder. Det er et internasjonalt tverrfaglig arbeidsmiljø med hyggelig kollegaer som byr på mye ny innsikt og faglig interessante utfordringer», sier Kari som melder om mer informasjon etter hvert.