Illustrasjon: Asplan Viak / Senterstruktur
Illustrasjon: Asplan Viak / Senterstruktur

01

Illustrasjon: Asplan Viak / Prinsippskisse 10 boliger
Illustrasjon: Asplan Viak / Prinsippskisse 10 boliger

02

Illustrasjon: Asplan Viak / Prinsippskisse 14 boliger
Illustrasjon: Asplan Viak / Prinsippskisse 14 boliger

03

Illustrasjon: Asplan Viak / Prinsippskisse 6 boliger
Illustrasjon: Asplan Viak / Prinsippskisse 6 boliger

04

Senteranalyse for Bærum kommune

Prosjektkategori

Konsept og mulighetsstudier

Lokasjon

Bærum kommune

Tidsrom

2013

Om prosjektet

Utredning av senterstruktur i Bærum på overordnet nivå, som grunnlag for revisjon av kommuneplanens arealdel.

Oppgave

Oppdraget innebar en analyse av dagens situasjon hvor bolig og arbeidsplasser, handel og servicetilbud, kollektivbetjening mm., samt fortettingspotensial var sentrale temaer.  Analysene skulle lede ut i forslag til senterstruktur (hierarkisk inndeling) og geografisk avgrensning av anbefalte senterområder.

Løsningen

GIS-baserte analyser, bruk av ATP-modellen og SWOT-analyse dannet grunnlag for en rapport hvor aktuelle senterområder blir evaluert etter et fast kriteriesett som ledet ut i anbefaling av ny senterstruktur for Bærum kommune.