01

Trondheim tinghus

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

Ferdig 2014

Om prosjektet

Prosjektering av utskiftning av varmeanlegg, samt nytt sentral driftskontroll-anlegg for ventilasjon og varmeanlegg.

Oppdraget gjaldt prosjektering av utskiftning av varmeanlegg, samt nytt sentral driftskontroll-anlegg for ventilasjon og varmeanlegg.

Avløpet samles i ett avskjærende ledningssystem langs Nidelva med 7 pumpestasjoner som pumper videre via PA18 Nidarø til Høvringen-tunnelen. Det er til sammen 20 overløp i sonen, og disse tilfører til sammen ett beregnet utslipp på 180 kg fosfor/år til Nidelva.

Avløpsledningene i sonen er i hovedsak utbygd mellom 1900-1940, der en del av disse eldste betong- og leirledningene er av svært dårlig forfatning viser skade-klassifiseringen. I følge modellberegninger har en god del strekninger kapasitetsproblemer ved dimensjonerende regnskyll (20 årsregn + 20 %). Kristoffer Solum Nedal

Hovedtiltakene i sonen går på samordning og nedlegging av pumpestasjoner og overløp, samt separering der flere faktorer som kapasitetsproblemer, dårlig tilstand og andre infrastrukturtilltak skal gjennomføres.

Alle tiltakene er så rangert etter en innbyrdes vekting i forhold til fosforreduksjon, reduksjon i kapasitetsproblemer og reduksjon i ledninger med dårlig kvalitet.