01

Rennebu Kirke

Prosjektkategori

Fredet kirke

Lokasjon

Voll, Rennebu kommune, Norge

Tidsrom

2013 - 2014

Om prosjektet

Sprinkleranlegg i Rennebu kirke

Prosjektet gikk ut på å lage en tilbudsbeskrivelse samt å prosjektere tegninger for sprinkleranlegg i Rennebu kirke. Kirken ble bygget i 1669 og har vernestatus "fredet" hos Riksantikvaren. Utfordringen ble å prosjektere et sprinkleranlegg som tilfredstiller dagens standarder og samtidig gjøre minst mulig fysisk inngrep i kirken. Befaring i kirken ble gjennomført med oppdragsgiver og riksantikvar. I godt samarbeid ble rammer for prosjekteringen lagt slik at oppdragsgiver, riksantikvar og sluttbruker fikk det resultatet de var ute etter. Prosjektering og montering av sprinkleranlegget ble gjennomført som planlagt. Resultatet ble et sprinkleranlegg som tilfredsstiller dagens standarder, enkelt å drifte og vedlikeholde, og samtidig lite sjenerende for sluttbrukeren.