Foto: Sverre Chr. Jarild
Foto: Sverre Chr. Jarild

01

Foto: Therèse Smerud
Foto: Therèse Smerud

02

Sentralen, Sparebankstiftelsen

Prosjektkategori

VVS

Lokasjon

Oslo sentrum, Oslo kommune, Norge

Tidsrom

2014 - 2015

Utmerkelser

Årets Bygg 2016

Om prosjektet

Rehabilitering av Sparebankstiftelsens lokaler i Oslo sentrum. Gammel vernet bygård fra 1901 som tidligere har vært hovedkontor for Christiania Sparebank, og senere DNB.

Asplan Viak har stått for full prosjektering av nytt VVS-anlegg i bygård bestående av to adresser Øvre Slottsgate 3 og Tollbugata 30. Bygget skal bli et samlingspunkt for kulturprodusenter og samfunnsinnovatører og består blant annet av kontorer, dansesal og ensemblesal. Komplett nytt ventilasjonsanlegg med 7 nye aggregater, sprinkling av Tollbugata 30, nytt kjøle-, varme- og sanitæranlegg. SD-anlegg med blant annet behovsstyring av ventilasjon. At bygget er fredet av riksantikvaren, samt at det meste av tekniske installasjoner ligger synlig har stilt store krav til kreativ utforming av anleggene, samt tett samarbeid med byggets arkitekter. Tykke murvegger, blant annet inn til gamle bankbokser og hvelv har vært utfordrende for tekniske føringer og plass.