Foto: Tom Gustavsen
Foto: Tom Gustavsen

01

Røros kirke – nytt varmeanlegg

Lokasjon

Røros, Trondheim

Tidsrom

2008 - 2012

Om prosjektet

Røros kirke ble innviet 15. august 1784. Over inngangsdøren står det: «Til Guds Are og Bergstadens Ziir». Ziir betyr pryd. Den hvitkalkede åttekant-kirken er hovedkirke i Røros prestegjeld og rager over alle bygg på Røros. Røros kobberverk har bekostet kirken. Den er Norges femte største kirke med ca. 1600 sitteplasser, og kirkespiret rager 49 meter over bakken. Rangert av Riksantikvaren som en av de ti mest profilerte kirkene i Norge. Kirken hadde ingen oppvarming før i 1988. I perioden 2008-2012 ble det gjennomført en stor restaurering i Røros kirke inkludert installering av et nytt varmeanlegg med avansert styringssystem.

Den eksisterende varmesentral på Røros kirke besto av en olje- og elektrokjel på henholdsvis 240 kW og 100 kW som overførte varme via rørledninger fram til radiatorer plassert ved yttervegg under vinduene. Radiatorene hadde en samlet varmeavgivelse på ca. 100 kW.

Det nye varmeanlegget baseres på bruk av et mer lokalklimatisert system dvs. installasjon av nye konvektorer plassert under sittebenkene og i tillegg installasjon av nye radiatorer plassert ved ytterveggene. Det ble installeres et vannbasert varmeanlegg hvor varmebehovet ble dekket av en ny fjernvarmesentral i eksisterende teknisk rom i kjeller. Fra varmesentral ble det lagt nye rørledninger fram til nye konvektorer/radiatorer plassert under benker/vinduene.

Det nye varmeanlegget fikk installert betydelig større varmeeffekt i skip og kor i forhold til det eksisterende system - dette fordi det er ønskelig å holde en relativt lav romtemperatur (og relativ fuktighet) når kirken ikke er i bruk for å kunne bevare kirkens innredning og kunstverk. Den høye effektinstallasjonen bidrar til kort oppvarmingstid og lokalklimatisering (konvektorer under benkene) bidrar til at den generelle romtemperaturen kan holdes på et generelt lavere nivå enn tidligere.

Den eksisterende elektrokjel ble beholdt som sikkerhet og reserveinstallasjon. Elektrokjelen skal normalt ikke benyttes som aktiv oppvarmingskjel.

I tillegg til varmeanlegget ble det utføres en del rehab.arbeider i eksisterende garderober i kjeller, dvs. installering av nytt sanitærutstyr og nytt ventilasjonsanlegg i garderober og varmesentral og installering nytt automatikkanlegg for VVS-anleggene.

 

Link: roroskirke.no