01

Byåsen kirke

Prosjektkategori

Kirkebygg, barnehage

Lokasjon

Byåsen, Trondheim, Norge

Tidsrom

2013 - 2014

Om prosjektet

Prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg i en kirke fra 1970-tallet. Fungerer på dagtid som en såkalt arbeidskirke. Det ble montert 3 aggregater med en total luftmengde på 18 800 m3/h, disse betjener hele kirkerom, grupperom, kontorer og en barnehage som holder til i et lokale i kjelleren.

Detaljprosjektering av nytt ventilasjonsanlegg grunnet bytte av eksisterende anlegg, da dette er lite energiøkonomisk og det ikke tilfredsstilte dagens krav til luftmengder. Dette ble byttet ut med 3 stk ventilasjonsaggregater som betjener kirken og en barnehage. Total luftmengde til sammen på disse er 18 800 m3/h. Det nye anlegget tilfredsstiller både krav om luftmengde, men også lydkravet. I kontorer, oppholdsrom og grupperom blir luftmengden regulert med VAV-spjeld, mens i resten av bygget er det CAV. Anlegget er koblet opp imot SD-anlegg og snakker med dette. Dette fører til et moderne og energiøkonomisk ventilasjonsanlegg.

Oppgradering av eksisterende ventilasjonsanlegg til et anlegg som tilfredstilte TEK-10 krav i en gammel kirke fra 1970-tallet.

Utfordringen fra vår side var at det var et gammelt kirkebygg med dårlig plass for montasje av et nytt ventilasjonsanlegg, og hvor teknisk rom var plassert slik at det var vanskeligheter med å frakte inn de nye ventilasjonsaggregatene, men dette løste vi.

Målet var å få til et ventilasjonsanlegg som tilfredstiller tek-10 kravene og gir sluttbrukeren et stillegående anlegg som gir et godt inneklima med god og frisk luft.

Løsningen for anlegget ble 3 aggregater, hvorav 2 betjener kirke og et betjener barnehage i sokkel. I kontrorer, oppholdsrom og grupperom ble det valgt løsning der luftmengde blir regulert med VAV-spjeld, mens i resten av bygget er det CAV. Anlegget er koblet opp imot SD-anlegg og snakker med dette, noe som fører til et moderne og energiøkonomisk ventilasjonsanlegg.

Resultatet av dette prosjektet er en meget fornøyd sluttbruker, grunnen til dette var godt samarbeid mellom både oppdragsgiver, entreprenør og prosjekterende. God kommunikasjon oss i mellom førte til ingen misforståelser og et anlegg som virker optimalt som igjen kommer sluttbruker til gode.