Illustrasjon: jaja architects
Illustrasjon: jaja architects

01

Illustrasjon: jaja architects
Illustrasjon: jaja architects

02

Illustrasjon: jaja architects
Illustrasjon: jaja architects

03

Illustrasjon: jaja architects
Illustrasjon: jaja architects

04

Illustrasjon: jaja architects
Illustrasjon: jaja architects

05

Hillevåg

Lokasjon

Hillevåg, Stavanger kommune

Tidsrom

2012-2014

Om prosjektet

Asplan Viak AS og Jaja Arkitekter (DK) sitt forslag ble valg for videre arbeid med detaljregulering av planforslaget.

Køhlergruppen AS inviterte høsten 2012 tre arkitektgrupper til parallelloppdrag for å utvikle utbyggingskonsept for Hillevågsveien 24. Asplan Viak AS og Jaja Arkitekter (DK) sitt forslag ble valg for videre arbeid med detaljregulering av planforslaget.

Fra starten har det vært lagt ned store ambisjoner for området. Visjonen har vært å legge til rette for et attraktivt bolig- og næringsområde som bidrar til å gi Hillevåg bydel høyere kvalitet og der miljømessige hensyn, høy funksjonalitet, urbane utearealer og attraktiv arkitektur blir vektlagt.

Plangrepet har resultert i en bygård med et sentralt parkrom, på 9 daa, som urbaniserer gatenivå og samtidig skjermer for støy. Tre tårn i øst danner ny landskapsprofil og markerer første skritt i en bydel preget av sterk transformasjon og utvikling.

Det legges til rette for et utbyggingsområde med ca 50 000 kvm BRA i en kombinasjon av 395 boenheter, kontor, tjenesteyting og handel.

Les mer om planen her:

Salgssiden
Aftenbladet