Illustrasjon: Meinich Arkitekter AS
Illustrasjon: Meinich Arkitekter AS

01

Tønsberg - Solkilen reguleringsplan

Lokasjon

Tønsberg

Tidsrom

2012-

Om prosjektet

Detaljregulering av en ny bydel i Tønsberg, inkludert konsekvensutredning.

Detaljregulering av en ny bydel i Tønsberg inklusive konsekvensutredning. Planområdet utgjør ca 150 daa og omfatter arealer både til handel, kontor og boliger. Stor fokus på gjennomføring over tid, samt overordnede rekkefølgekrav, siden planområdets størrelse tilsier en gradvis utvikling.

Mål, visjon og kvalitetsplan ble brukt i planbeskrivelsen for å sikre godt gjennomarbeidede reguleringsbestemmelser.

Konseptutviklingen ble utført i samarbeid med Meinich Arkitekter, som også var ansvarlige for illustrasjonsmaterialet.