Illustrasjon: SPIR / Asplan Viak
Illustrasjon: SPIR / Asplan Viak

01

Illustrasjon: SPIR / Asplan Viak
Illustrasjon: SPIR / Asplan Viak

02

Horten - Strandparken

Lokasjon

Horten

Tidsrom

2012-

Om prosjektet

Detaljreguleringsplan for nytt boligområde i Horten.

Konseptutvikling som grunnlag for reguleringen ble gjennomført i samarbeid med Spir Arkitekter. Planområdet, ca 35 daa,  omfattet både boligformål og friområde langs sjø.

Utredninger for trafikk, støy, grunnforurensning og geoteknikk var grunnlag for det konkrete planforslaget.

Reguleringsarbeidet krevde god prosessforståelse med stor grad av involvering av naboer og flere runder med involvering av politikere.