Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Tromsø - Bjerkakerfjæra

Prosjektkategori

Detaljreguleringsplan

Lokasjon

Bjerkakerfjæra, Tromsø kommune

Om prosjektet

På vegne av Berg Eiendomsutvikling AS er det laget en detaljreguleringsplan for Bjerkakerfjæra.

Planen omfatter fire boligeiendommer sør for Tromsø sentrum på sørøstre side av Tromsøya. Bjerkakerfjæra er den sørligste av fire detaljreguleringsplaner i Lanesbukt som utvikles parallelt. De fire planene har som intensjon å utvikle området mellom Strandkanten og Bjerkakerstranda til en urban, tett og moderne bydel med offentlig sjøpark mot sundet, bydelssenter på Laneset og boliger i sør. Planen legger til rette for 90-120 boliger i lavblokk med parkering i kjeller. Boligene er organisert som en hestesko med felles uterom/ kvartalslek mellom byggene, og nær kontakt med offentlig sjøpark. Det er gjennomført mulighetsstudie med alternative utbyggingsstrukturer.