Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Mutrah Redevelopment Master Plan

Lokasjon

Oman

Tidsrom

2011-2014

Om prosjektet

Gjennom vårt datterselskap NORPLAN (eid sammen med Multiconsult) er Asplan Viak engasjert i arbeidet med å fornye bydelen Mutrah i Omans hovedstad Muscat.

Mutrah er en liten bydel i hovedstaden Muscat i Oman, og denne bydelen har en havn som har vært viktig for hele regionen, inkludert handel med India og Afrika i hundrevis av år. Det er den bydelen som har de eldste og mest verneverdige bygningene, ikke minst fra den tiden portugiserne regjerte i landet.

Bydelen skal fornyes, og en gruppe arkitekter har fått oppdraget med å lage en strategiplan for området. Hvordan skal de klare å skape et moderne område med optimal infrastruktur og samtidig bevare gamlebyens helt spesielle mønster og struktur?

Det viktigste er fornying og teknisk infrastruktur. Dersom ikke den fornyes vil ikke resten av byen være bærekraftig. Mutrah har tre store problemer; kloakkhåndtering, avløp, og det som kalles stormwater, det vil si de ubeskrivelige mengdene med vann som kommer fossende nedover bygatene med vinterens regn.

Vi har gjennomført en omfattende sosialøkonomisk spørreundersøkelse, og svarene viste at folk ønsker å bli boende her fordi her har de alt; avstanden mellom arbeid og bopel er kort, og all service er tett på.

Et av scenariene vi har lansert er å bruke den infrastrukturelle fornyingen til å øke tettheten av boliger. Hensikten er å se om Mutrah kan bli et aktivt og bærekraftig planalternativ til byspredningen som skjer langs motorveistrukturene.

Asplan Viak samarbeider med tre andre firmaer/instanser: WSP, et engelsk firma som er deleier i Multiconsult, og som i første rekke dekker infrastrukturdelen, Urbis som er et australsk planleggingsfirma, og German Technical University in Oman som har kompetanse på byplanlegging og arkitektur.