01

02

03

04

Kommuneplan Stokke

Lokasjon

Stokke

Tidsrom

2008 - 2010

Om prosjektet

Asplan Viak har vært engasjert i arbeidet med ny kommuneplan for Stokke kommune for perioden 2009-2020.

Vi utførte den tekniske uttegningen av Stokke kommunes kartgrunnlag i SOSI-format etter gjeldende plan- og bygningslovs standard. Det er utarbeidet egne temakart for utvalgte områder. 

Asplan Viak har også hatt hovedansvaret for å konsekvensutrede forslaget til kommuneplan. Forslaget ble utredet i tråd med planprogrammet og plan- og bygningslovens bestemmelser. 

 

Les mer om kommuneplanen på Stokke på Kommunes nettsider

Les mer om kommuneplanen her