Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon av kommunedelplan Skien sentrum

Lokasjon

Skien sentrum, Skien kommune

Tidsrom

2008

Om prosjektet

Oppdraget besto i å utarbeide fem perspektivillustrasjoner og en illustrasjonsplan for planområdet.

Asplan Viak har illustrert kommunedelplan for Skien sentrum på vegne av Skien kommune. Oppdraget besto i å utarbeide fem perspektivillustrasjoner og en illustrasjonsplan for planområdet. 

På grunn av plannivået var det kun utarbeidet grove ideer til hvordan de forskjellige delområdene kunne utvikles. En sentral oppgave i prosjektet ble derfor å utforme realistiske prosjekt på områdene. Dette ble gjort utelukkende i 3D, ved at vi jobbet selvstendig og i workshops. Illustrasjonene er tilført levende uttrykk ved grundig arbeid med materialenes egenskaper, lyssetting og refleksjoner.

Leveransen i prosjektet er et illustrasjonshefte med våre illustrasjoner, samt tekst og referansebilder.