Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Borgestad næringspark

Lokasjon

Borgestad, Porsgrunn kommune

Tidsrom

2008

Om prosjektet

Det er ønskelig at Borgestad Næringspark utvikles til en moderne og attraktiv næringspark der områdets særegenhet og historie søkes bevart og integrert med nytt

Den tidligere produksjonen av ildfaste materialer til Borgestad Fabrikker ble for noen få år siden avviklet , og fabrikkområdet ble omgjort til næringspark. Det drives nå utleie av næringsarealer. Det er ønskelig at Borgestad Næringspark utvikles til en moderne og attraktiv næringspark der områdets særegenhet og historie søkes bevart og integrert med nytt. Eksisterende bygningsmasse er industriarkitektur med til dels karakterfulle bygninger. Nye bygninger og bygningselementer ønskes oppført med en arkitektur og målestokk som samsvarer med områdets karakter , samtidig som den gis  vår tids arkitektoniske uttrykk. Asplan Viak har utarbeidet en utviklingsplan for hele området som viser denne transformasjonen. Viktige elementer i planen er ny kaifront mot elva – bryggepromenade , transformasjon av eksist. bygningsmasse , tilbygg / påbygg eksist. bygninger , nye bygninger – infill , nytt signalbygg , plassdannelser , småbåthavn , boligbebyggelse mot syd. Sum nærings arealer vist i planen er ca 43000 m2 + 4500 m2 boliger. Byggetrinn 1 som omfatter ca 3000 m2 ombygging av eksist. bygningsmasse er planlagt igangsatt høsten 2008.