Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

07

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

08

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

09

Oslo - Get a Bike, Break Free

Lokasjon

Oslo, Oslo kommune

Tidsrom

2013

Om prosjektet

Etter som Oslo vokser, er det et økende behov for å tilrettelegge for bruk av sykkel som det primære fremkomstmiddelet i regionen.

I Oslo regionen bor og jobber folk spredt. Transportsystemet er i hovedsak utformet på bilens premisser. Etter som byen vokser er det et økende behov for å tilrettelegge for bruk av sykkel som det primære fremkomstmiddelet i regionen. Det å bevege seg rundt på sykkel i dag er vanskelig grunnet mange fysiske hindringer, store avstander og mangel på sikkerhet. Samtidig er bruk av sykkel i kombinasjon med annen kollektivtransport tungvint og til dels en kostbar affære. Å sammenligne Osloregionen med andre europeiske sykkelbyer er vanskelig med tanke på klima og terreng.

Vårt mål var å konstruere et scenario med vektlegging på tilgjengelighet i alle retninger for mennesker og vann. I vårt bidrag til sykkelkonkurransen «Get a Bike, Break Free» identifiserte vi ulike sykkelbrukere og deres behov. Vi utarbeidet en «toolbox» av muligheter for integrering og tilrettelegging for sykkel langs elver, jernbanelinje, tbanelinjer og annen infrastruktur. Summen av alle tiltakene vil i fremtiden kunne danne helhetlige og sikre nettverk, og som også vil fremme samhandling og flyt i overgangen mellom bruk av sykkel og annen offentlig kommunikasjon.

Resultatet ble et forbilde på et multifunksjonelt sykkelnettverk; et fremtidsrettet transportnettverk for Osloregionen; den «horisontale byen».