Foto: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Foto: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

01

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Anett Grønnern Holbøll
Illustrasjon: Anett Grønnern Holbøll

07

Majorstuen sporområde - fra barriere til levende by

Lokasjon

Majorstuen, Oslo kommune

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Asplan Viak er engasjert til å utarbeide reguleringsplan på overflaten for hele knutepunktet og byutviklingen som planlegges på dagens sporområde.

Planområdet strekker seg fra Valkyrien plass i sør til Frøen/Volvat i nord, og inkluderer alle gater og byrom mellom dette. Planprogram for ny metro mellom Fornebu og Majorstuen stasjon er utarbeidet av Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten.

Oppdraget innledes med en mulighetsstudie med alternativsutvikling og siling. Denne fasen konsentrerer seg særlig om mobilitetsløsningene i området, byrom, gater og bebyggelsesstrukturer, og vil avsluttes med et helhetlig byplangrep som studeres og illustreres i 3D.

Det skal i tillegg utarbeides et teknisk forprosjekt for trikk, veier og gater, konsekvensutredning, miljøoppfølgingsplan og kvalitetsprogram. Disse deloppgavene vil danne grunnlag for utarbeidelsen av forslag til detaljregulering. Prosessen krever omfattende koordinering mot Ruters konsulent for Fornebubanen og Majorstuen stasjon under bakkeplan. I tillegg gjennomføres tett medvirkning med berørte offentlige etater og private interessenter.