Foto: Moss kommune
Foto: Moss kommune

01

Illustrasjon: MIR
Illustrasjon: MIR

02

Illustrasjon: MIR
Illustrasjon: MIR

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Moss - Verket Moss

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Moss, Moss kommune

Tidsrom

2012 - 2014

Om prosjektet

Asplan Viak har laget en mulighetsstudie for Petersons papirfabrikker i Moss, som viser hvordan det tidligere industriområdet kan utvikles til en moderne bydel i forlengelsen av dagens bysentrum.

Høsten 2012 ble Asplan Viak engasjert av Hoegh Eiendom som rådgivende konsulenter for å utvikle strategier for ny bruk av de tidligere Peterson papirfabrikker i Moss. Som en del av dette arbeidet inngikk Hoegh og Moss kommune en samarbeidsavtale om å utarbeide en formell plan for å kunne utvikle det tidligere industriområdet til en moderne bydel i forlengelsen av dagens bysentrum.

Hvordan Verket kan etableres som en bidragsyter til byens ønske om å styrke sentrumslivet og handelen har vært en sentral oppgave som er i ferd med å løses i tett dialog med et pågående arbeid med kommunedelplan for Moss sentrum. F eks vil etablering av mye detaljhandel skape et konkurranse forhold som kan svekke handelen i sentrum. På den andre siden vil etablering av boliger og arbeidsplasser trekke i en motsatt og positiv retning. Det samme vil etablering av gode byrom i kontakt med sjøen. Tilgjengelighet til Mosselven og sjøfronten vil gi positive bidrag til utviklingen av Moss.

Asplan Viak har laget en mulighetsstudie som viser hvordan området kan utvikles gradvis over en lang periode. Mulighetsstudien har dannet grunnlaget for de formelle planarbeidene gjennom en områdeplan. Områdeplanen legger til rette for ca 250.000 m2 ny bebyggelse i tillegg til transformering av enkelte bygninger av historisk verdi. Arbeidet med områdeplanen pågår fortsatt med forventet sluttbehandling siste halvdel av 2014.

Les mer om mulighetsstudien i Asplan Viaks nyhetsmagasin KVARTALET:
Transformasjon