01

Ørland Hovedflystasjon, kampflybase for F-35

Lokasjon

Ørland, Ørland kommune

Tidsrom

2012 - 2014

Om prosjektet

Utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for Ørland hovedflystasjon.

Asplan Viak har i samarbeid med LPO og Multiconsult, som ALM-gruppen, fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for Ørland hovedflystasjon, samt prosjektering av området for F-35-flyene og nytt administrativt område inne på basen. Oppdraget har en estimert ramme for ALM-gruppen på 250 000 timer. 

Målet med arbeidet er å tilrettelegge for mottak av nye F-35 kampfly med tilhørende funksjoner. Basen skal være klar til å motta de første flyene i siste kvartal 2017 . Prosjekteringsgruppen sitter hos Forsvarsbygg i tett dialog med øvrig prosjekterende miljø. Asplan Viak har hovedansvar for utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning, inkludert de fleste temautredningene og utarbeidelse av miljøoppfølgingsprogram og ROS-analyse. Asplan Viak har også hovedansvar for prosjektering av landskap, flyoperative flater, veier og plasser. Asplan Viak leverer videre et bredt spekter av rådgivningstjenester inn i oppdraget innenfor blant annet fagområdene energi, vann – og miljø, bygg, elektro, arkitektur og prosjektledelse.