Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Vestfold - Campus Vestfold

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Borre, Horten kommune

Tidsrom

2013

Om prosjektet

Asplan Viak har vært engasjert av Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Horten Kommune, Statsbygg og Opplysningsvesenets Fond til å utføre en overordnet mulighetsstudie for Campus Vestfold.

Mulighetsstudien er basert på kunnskapsgrunnlag fra samarbeidsprosjektet for Campus Vestfold CUP (Campus Utviklings Plan) ledet av Statsbygg med målsetning om en konkurransedyktig høyskole. Mulighetsstudien bygger videre på stedsanalysen utført av Asplan Viak Tønsberg v/ Sigrid Stokke, Horten Kommunes langsiktige planer for utvikling av Borre og ikke minst Jernbaneverkets alternativer for ny trase gjennom Vestfold. 

Målsetningen for mulighetsstudien er å vise hvordan Campus Vestfold kan utvikles fysisk til et konkurransedyktig og attraktivt nav i regionen som en bærekraftig generator for utvikling. 

Mulighetsstudien har blitt utført juni – november 2013. I løpet av prosessen er det blitt gjennomført en møteserie med bestillergruppen, befaringer i området samt en felles faglig studietur til komparative europeiske referanseprosjekter; Ulm Universitet i Tyskland og ETH Zürich i Sveits.

Bestillergruppens hovedkontaktperson har vært Hilde Hanson i Horten Kommune. Hos Asplan Viak har Arkitekt Sissel Engblom vært oppdragsleder for teamet; Øyvind Dalen (analyse), Geir Nummedal ( landskap), Tellef Dannevig ( 3D), Eirik Møller (arkitektur), Anett Holbøll (urbanisme). Christian Joys har vært rådgiver for eiendomsutvikling og Jostein Martinussen Breines har laget en animert presentasjon av prosjektet. 

Les mer om prosjektet her:

Gjengangeren - Den nye bydelen
gjengangeren.no

NRK - Slik kan Bakkenteigen se ut i 2040
www.nrk.no

Link til mulighetsstudien:
hbv.no