Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Kart over Rødenes prestegård. Oppmålt og tegnet av R. Bødtker 1884. Fra Ovfs historiske kartarkiv. Foto: OVF
Kart over Rødenes prestegård. Oppmålt og tegnet av R. Bødtker 1884. Fra Ovfs historiske kartarkiv. Foto: OVF

07

Opplysningsvesenets fond

Lokasjon

Norge

Tidsrom

2011 - 2015

Om prosjektet

Opplysningsvesenets fond (OVF) er Norges største grunneier bortsett fra Staten. Fra 2011 til 2015 har Asplan Viak samarbeidet med advokatfirmaet Harris og ABO-arkitektur om ivaretakelse av OVF sine grunneierinteresser i hele landet. Dette ved å utnytte Asplan Viaks desentraliserte struktur og lokalkunnskap.

Oppdraget har bestått av:

  • Tilsyn med eiendommene
  • Kontakt med lokal planmyndighet
  • Gi uttalelser til kommuneplaner og reguleringsplaner
  • Løpende vurdering av eiendommenes utviklingspotensial
  • Bistand med utvikling og verdiøkning av eiendomsmassen

Oppdraget har gitt Asplan Viak en unik og omfattende kompetanse på eiendomsutvikling. Erfaringene og kompetansen fra dette omfattende oppdraget kan Asplan Viak tilby grunneiere, utbyggere og andre som ønsker bistand til eiendomsutvikling.