01

02

03

04

05

06

Tønsberg sentrum - DIVE kulturhistorisk stedsanalyse

Lokasjon

Tønsberg sentrum, Tønsberg kommune

Tidsrom

2013

Om prosjektet

Tønsberg er Norges eldste by, og inngår i Riksantikvarens NB! Register ut i fra sin status som en av åtte norske middelalderbyer. Sentrum består av en historisk bystruktur bestående av småskala trehusbebyggelse fra 1700-tallet frem til nyere tids bygninger med moderne uttrykk.

Tønsberg kommune utarbeider nå en ny byplan som del av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel for 2014-2026. Dette arbeidet samt fylkesmannens initiativ til å tette hull i byveven i Tønsbergs historiske sentrum gjennom prosjektet Fortetting langs Nedre Langgate, har ført til et ønske om en helhetlig forståelse av den historiske utviklingen, bestående kvaliteter og muligheter i og rundt det historiske sentrum med utgangspunkt i middelalderbyen.

Med dette som bakgrunn har Asplan Viak for Tønsberg kommune utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse for Tønsberg sentrum basert på Riksantikvarens mal for DIVE-analyser.

 

Les mer om prosjektet på kommunens hjemmeside>> 

 

 

 

Foto: Asplan Viak

Illustrasjon: Tønsberg kommune