Foto: Arkitektkontoret Hegglund & Koxvold
Foto: Arkitektkontoret Hegglund & Koxvold

01

Illustrasjon: Arkitektkontoret Hegglund & Koxvold
Illustrasjon: Arkitektkontoret Hegglund & Koxvold

02

Hemsedal Skisenter - Skigaarden

Lokasjon

Hemsedal, Hemsedal kommune

Tidsrom

2009 -

Om prosjektet

Prosjektet Skigaarden omfatter utvikling av næring-/turistformål, fritidsleiligheter og ski-/aktivitetstunnel, i tillegg til eksisterende alpinformål i området.

Prosjektet Skigaarden legger til rette for tyngre reiselivsutvikling ved Tinden i Hemsedal Skisenter, og omfatter utvikling av næring-/turistformål, fritidsleiligheter og ski-/aktivitetstunnel, i tillegg til eksisterende alpinformål i området.

Skigaarden ferdig utbygd omfatter ca. 120 fritidsleiligheter, i tillegg til næringsbygg/servicefunksjoner. Alt trafikkareal inkl. parkering er under terreng, og gir et bilfritt «ski in/ski out» miljø. Samlet utnytting er i størrelse ca. 40 000 m2 BRA.

Asplan Viak har utført plan- og prosess og temautredningene naturmiljø, landskap/topografi, skredvurdering, veg og trafikk, og bistått med plan- og profil for skitunnelen i samarbeid med løypedesigner i Norges Skiforbund. Videre har Asplan Viak ansvaret for byggeplan innen fagfeltene veg- og VA.

Arkitektkontoret Heggelund & Koxvold as har konseptuert og detaljprosjektert byggeområdene.

Skitunnelen vil bli ca. 2500 meter lang, og ligge i direkte tilknytning til Skigaarden. Den vil muliggjøre skitrening på kunstsnø i sommerhalvåret. Skitunnelen planlegges med en løypeprofil etter World Cup standard, og det forventes både nasjonale og internasjonale arrangementer på sikt. Det unike med Hemsedal skitunnel er:

  • Norges første
  • Verdens lengste
  • Spektakulær utforming med vindu/ utsikt
  • Energivennlig, med lav temperaturforskjell inne/ ute på ca. 1000 moh
  • Tørr fjelluft, gir godt inneklima (også i tunnelen)

Utbyggingen vil være et viktig bidrag for å styrke Hemsedal som en helårsdestinasjon, og prosjektet vil ha store positive ringvirkninger for kommunen, det private næringslivet generelt, og reiselivsdestinasjonen spesielt.

 

Les mer om prosjektet på Skigaarden sine hjemmesider: www.skigaarden.no