Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Drøbak - Kulturhistorisk stedsanalyse Gamle Drøbak (DIVE)

Lokasjon

Drøbak, Frogn kommune

Tidsrom

2012

Om prosjektet

Drøbak er i dag en av de viktigste trebyene i Oslofjordområdet. Frogn kommune ønsker å styrke kulturminnevernet i kommunens planverktøy. Som grunnlag for å revidere reguleringsplanen for Drøbak sentrum har Asplan Viak utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse).

Drøbak har unngått store bybranner, og har derfor bevart både en betydelig bestand av viktige enkeltbygninger og bygningsmiljøer fra 1700- og 1800-tallet, samt det kronglete gatenettet og de mange små, pittoreske bygningene, som er typiske for stedet. Drøbak sentrum inngår i Riksantikvarens NB! Register, en oversikt over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse.

I Drøbak er hele sentrum regulert til spesialområde bevaring. Frogn kommune skal i 2013 revidere reguleringsplanen. Før oppstart av revideringsprosessen ønsket kommunen å utarbeide en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for dagens planområde for å få økt kunnskapen om områdets kulturminneverdier. Riksantikvarens DIVE-metodikk er lagt til grunn, metoden er tilpasset lokale forhold og målsettinger.

Ansvarlig for utarbeidelse av DIVE-analysen har vært Asplan Viak AS ved sivilarkitekt Astrid Storøy i samarbeid med sivilarkitektene Lene Nagelhus og Ida Haukeland Janbu.

Generelt om DIVE- metodikken 

En DIVE-analyse er en kreativ, kritisk og medvirkningsbasert arbeidsprosess. Målet er å bidra til at stedets kulturhistoriske kvaliteter og muligheter ivaretas og aktiveres som fellesgoder i stedsutviklingen. Gjennom fire, målrettede trinn omdannes historisk informasjon, fra passiv til operasjonell kunnskap. I løpet av prosessen belyses områdets kulturhistoriske: 1) karakter, 2) betydning, 3) muligheter og 4) handlingsrom, gjennom en serie beskrivende, fortolkende, vurderende og aktiverende arbeidsledd. Mellom trinnene gjennomføres en åpen og medvirkningsrettet prosess med en ekstern referansegruppe.