Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Brekstad - Sentrumsutvikling

Lokasjon

Brekstad, Ørlandet kommune

Tidsrom

2011 - 2012

Om prosjektet

Asplan Viak har på oppdrag fra Ørland kommune utarbeidet en planskisse, som viser en ny struktur i sentrum.

I forbindelse med Ørland kommunes arbeid med stedsutvikling og den mulige etableringen av enebase for Norges kampfly på Ørland Hovedflystasjon, er det viktig å tilrettelegge for urbanisering og fortetting i Brekstad sentrum. Kommunesenteret i Ørland kommune har potensiale for vekst og positiv utvikling. Brekstad omgis av landbruksområder, våtmarksområder og sjø, som danner premisser for stedsutviklingen.

Asplan Viak har på oppdrag fra Ørland kommune utarbeidet en planskisse, som viser en ny struktur i sentrum. Arbeidet har bestått i vurdering av overordnet struktur for bebyggelse, vegnett, knutepunkt for kollektivtransport og flytting av ferjeleie samt vurderinger knyttet til identitet og arkitektur. Utfylling i sjøen gir rom for boliger og næringsutvikling, samtidig som hensynet til fugleområder og landbruksarealer ivaretas på en positiv måte. Vinteren 2011/2012 har Asplan Viak hatt et oppdrag for visualisering av planskissen. Det ble da modellert videre i Sketchup, og laget en film av 3D-modellen i Lumion.