Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

07

Bærekraftige Vårheia

Lokasjon

Arna, Bergen kommune

Tidsrom

2011

Om prosjektet

Høsten 2011 ble Asplan Viak valgt ut som et av tre kontorer til deltagelse i parallelloppdrag «Områderegulering Vårheia». Områdereguleringen er initiert av utbygger Optimera og Block Watne, med Rambøll som plankonsulent. Bergen kommune overtok sommeren 2011 ansvaret for planen, og initierte den parallelle mulighetsstudien.

Planområdet er lokalisert i Arna bydel i Bergen kommune, og strekker seg fra Arna jernbanestasjon (8 minutter fra Bergen sentrum) og ca 5 km luftlinje og 200 høydemeter opp på byfjellene i Bergen. Utbygger ønsket ca 1500 mindre boliger plassert i hele planområdet. I et bærekraftperspektiv, og innenfor rammene for de overordnede areal- og transportpolitiske retningslinjene vil bare søndre del av planområde være det som ubetinget oppfyller alle krav til egnethet for utbygging. Ved videre utbygging nordover vil en stadig måtte gå på akkord med flere krav, og jo lengre avstand jo flere krav vil måtte fravikes. Konsekvensene for utbygging i arealer i denne planen utenfor 1 km fra Arna Sentrum er i konflikt med overordnede internasjonale, nasjonale, regionale og lokale topografiske forutsetninger for utbygging, og ble ikke anbefalt. Vi laget til slutt vårt prosjekt i arealet tiltenkt som vegareal for utbyggers plan. Asplan Viak viste et 100% bærekraftig prosjekt med rundt 450 boenheter flott plassert i gåavstand til jernbanestasjon. Et slikt grep er de direkte konsekvensene av å følge Bergen kommunes vedtatte strategier for klimavennlig utvikling, og i bunn og grunn det eneste riktige valget for utvikling av Vårheiaprosjektet.


Mer om prosjektet

Artikler i Bygdanytt 6. mars 2012: 
Et viktig bidrag
Utvikling av Arna