Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

07

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

08

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

09

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

10

Regjeringskvartalet

Lokasjon

Oslo, Oslo kommune, Norge

Tidsrom

2012

Om prosjektet

Løsningene har vært basert på tre hovedretninger; bevaring, delvis bevaring i kombinasjon med nybygg og bare nybygg.

Regjeringen ved Administrasjonsminister Rigmor Aasrud holdt i dag en pressekonferanse for å orientere om Regjeringskvartalets fremtid. Regjeringen har besluttet at departementene skal ligge samlet i og omkring dagens regjeringskvartal. Hvordan man skal gå videre, vil først bli avgjort etter at regjeringen har gjennomført en bred, åpen prosess der ulike parter skal få komme med innspill.

I forbindelse med pressekonferansen offentliggjorde ministeren Statsbyggs rapport om føringer for det videre arbeidet. Asplan Viak har gitt viktige innspill til denne rapporten gjennom å utarbeide en egen rapport som viser alternative løsninger for utvikling av regjeringskvartalet og byplanmessige konsekvenser av forskjellige løsninger. Løsningene har vært basert på tre hovedretninger; bevaring, delvis bevaring i kombinasjon med nybygg og bare nybygg.

Les mer om pressekonferansen og noen av våre innspill her:

Asplan Viaks rapport
Regjeringskvartalet - volumstudier

Illustrasjoner
Last ned høyoppløste illustrasjoner fra prosjektet 

 

Departementets pressemelding>>

Administrasjonsministerens presentasjon >>

Asplan Viaks rapport (uten volumstudier)>>