01

02

03

04

05

Kongsberg - gode byboliger

Lokasjon

Kongsberg, Kongsberg kommune

Tidsrom

2011

Om prosjektet

Oppdraget har vært å vise løsninger for hvordan kvartalet kan utvikles for å nå målsettingen om en blandet befolkningssammensetning.

Asplan Viak  har i samarbeid med JaJa Architects lagt fram forslag til hvordan kvartalet rundt Skolegata i Kongsberg kan utvikles med gode byboliger. 

Oppdraget har vært å vise løsninger for hvordan kvartalet kan utvikles for å nå målsettingen om en blandet befolkningssammensetning gjennom differensierte boligstørrelser og priser og god kvalitet på fellesarealene.  Det skal være spesielt egnet for barnefamilier, enslige, unge i etableringsfasen, middelaldrende, eldre og mennesker med bistandsbehov. Og ikke minst - konseptet skal være realiserbart.

Asplan Viak + JaJa Architects foreslår en kvartalsutvikling som utnytter kombinasjonen av nytt og gammelt som en styrke, og bærende identitet. Med utgangspunkt i den eksisterende bygningsmassen ønsker vi å skape en harmonisk helhet med nye kvaliteter som kan gi kvartalet en helstøpt helhet. Vi ønsker å skape kvartalet i forlengelsen av historien og et samlingspunkt for fremtiden.

To arkitektfirmaer har lagt fram forslag til hvordan kvartalet kan utvikles; HRTB i samarbeid med Bjørbekk og Lindheim, og Asplan Viak  i samarbeide med JaJa Architects. 

Oppdraget er et samarbeidsprosjekt mellom grunneiere, kommunen og Husbanken. Det skal kåres et vinnerutkast som grunneiere skal legges til grunn for detaljregulering og utbygging. Vinner kåres og presenteres i uke 26. 

Les "Parallelloppdrag, utvikling av skolegatekvartalet" her >