Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Arealplanlegging og klima

Lokasjon

Nasjonalt

Tidsrom

2011

Om prosjektet

Klimapartnere lanserer kunnskapsnotat om ”Arealplanlegging og klima” i Kristiansand 17.mars 2011. Dette notatet har Asplan Viak skrevet i samarbeid med Arendal og Kristiansand kommune.

Dette kunnskapsnotatet er spesielt interessant for dem som jobber med teamet arealplanlegging og utnyttelse, og hvordan man skal forme vårt fysiske samfunn når man tar i betrakning de utfordringene vi står overfor.

Utdrag:

Fremtidens byer og tettsteder - hvordan planlegge for å redusere klimagassutslippene?

Arealplanleggingen må bidra til at samfunnets fysiske strukturer tilpasses klimaendringene, og til at våre fysiske omgivelser formes slik at klimagassutslippene kan reduseres. Med dagens energibruk, transportmønster, forbruk og avfall er dette en utfordring, men samtidig en mulighet til å utvikle en strategi for å møte fremtidige klimautfordringer.

Les kunnskapsnotatet i sin helhet her >