Placebo effetcts / Asplan Viak
Placebo effetcts / Asplan Viak

01

02

03

04

05

06

Lierstranda - Asplan Viaks visjon for Lierstranda

Lokasjon

Liererstranda, Lier kommune

Tidsrom

2010

Om prosjektet

I konkurranse med 20 søkere, ble Asplan Viak som et av tre team i høst plukket ut til å komme med visjoner for en ny by på Lierstranda i Lier kommune.

I konkurranse med 20 søkere, ble Asplan Viak som et av tre team i høst plukket ut til å komme med visjoner for en ny by på Lierstranda i Lier kommune, i utkanten av Drammen sentrum. De andre teamene var Entasis/Rambøl og LPO/Kristine Jensens Tegnestue. 

I utlysningsteksten for de parallelle oppdragene står det at Lier kommune har ambisjoner om en fremtidsrettet byutvikling på Lierstranda og har foreslått dette som fremtidig byområde i kommuneplan for Lier 2009-2020.

Hensikten med de parallelle oppdragene har vært å synliggjøre potensialet for byutvikling som innspill til av klaring av fremtidig arealbruk og grunnlag for videre planlegging av Fjordbyen. Eidos ønsker å få belyst Lierstrandas muligheter for klimaeffektiv, miljøriktig og fremtidsrettet byutvikling slik at prosjektene kan bidra til å skape en visjon og et fremtidsbilde av hvordan Lierstranda kan utvikles som fjordby og som et utstillingsvindu for miljøriktig og fremtidsrettet byutvikling.

For Asplan Viak er dette prosjektet foreløpig det siste i en serie konkurranser og parallelle oppdrag med fokus på bærekraft som vi har gjennomført de siste årene. Vi finner den faglige kompleksiteten som denne type oppdrag tilbyr meget interessant.

Bærekrafttankegang har derfor vært sentralt i utviklingen av vårt prosjekt og dette har ligget til grunn for de grep vi har gjort. Godt kollektivtilbud, gode vilkår for fotgjengere og syklister, stort fokus på lokale rekreasjons-, arbeids- og bokvaliteter er bærende elementer. At bydelen har mulighet til å bli 100% selvforsynt på energi er også et stort pluss.  Arbeidet med prosjektet har avdekket hvilket potensial som ligger i akkurat denne tomten med sin beliggenhet i en vekstregion, nær et aktivt og attraktivt bysentrum, med glimrende kollektivtilgjengelighet og fantastisk nærhet til sjøen.

I dette prosjektet har vi tatt i bruk vår kompetanse innen  samfunnsanalyse, planlegging og byform, landskap, samt trafikk- og energi for å komme frem til et visjonært prosjekt, som vi også mener er solid og robust.

Mer om prosjektene:

dt.no
lierposten.no
eidos.no
tu.no