Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Gaustadbekkdalen nord

Lokasjon

Gaustadbekken, Oslo kommune

Tidsrom

2007 - 2009

Om prosjektet

Asplan Viak har bistått Statsbygg i omregulering av universitetsområdet Gaustadbekkdalen nord, mellom Ring 3 og Blindern. Det er utarbeidet tre alternative planforslag som viser ulike veiløsninger. Høringsrunden er nå over, og forslaget til reguleringsplan er sendt til byrådet for endelig vedtak.

Reguleringsarbeidet bygger på en trafikkplan for området som tidligere er utarbeidet av Asplan Viak.

Hensikten med reguleringsplanen er å fastlegge trase og standard for ny Trimvei fra Universitetskrysset til Problemveien, og friområde med turvei fra Rasmus Winderens vei til Domus Atletica. Området nord i Gaustadbekkdalen er allerede regulert til universitetsformål, men det skal fastlegges areal og rammer for utbyggingen for universitetet i Oslo.

Den nordre delen av Gaustadbekkdalen er den siste store utbyggbare tomten til Universitetet i Oslo (UiO). Her skal det bygges et stort bygningskompleks.

Det er også planlagtet langstrakt parkområde på 36 mål som starter ved Blindern stasjon og ender ved Domus Athletica. En turvei gjennom hele parkområdet kobler seg på turveien som fortsetter opp til Sognsvann. Parkgjester og turgåere kan glede seg over sildrende vann når Gaustadbekken gjenåpnes.

Planen omfatter også miljøtiltak i nærområdet og gjennom følgende tiltak:

  • Gjennomgående bekkeåpning og turdrag med gang- og sykkelvei i Gaustadbekkdalen
  • Ombygging av Sognsveien til miljøgate
  • Oppretting av miljøgate gjennom universitetsområdet og Gaustadbekkdalen som avlastningsvei for Sognsveien
  • Stenging av tverrforbindelser mellom Sognsveien og Blindern.

Les aftenpostens omtale av prosjektet her >>