Foto: Skyphoto.no
Foto: Skyphoto.no

01

Foto: Skyphoto.no
Foto: Skyphoto.no

02

Foto: Sigrid Hafslund, Asplan Viak
Foto: Sigrid Hafslund, Asplan Viak

03

Foto: Sigrid Hafslund, Asplan Viak
Foto: Sigrid Hafslund, Asplan Viak

04

Foto: Sigrid Hafslund, Asplan Viak
Foto: Sigrid Hafslund, Asplan Viak

05

Foto: Sigrid Hafslund, Asplan Viak
Foto: Sigrid Hafslund, Asplan Viak

06

Vestre torg

Lokasjon

Hamar

Tidsrom

2012-2014

Om prosjektet

Prosjektet omfatter et nytt parkområde på taket av et nytt parkeringshus under bakken.

Prosjektet omfatter et nytt parkområde på taket av et nytt parkeringshus under bakken. Prosjektet omfatter også opparbeidelse av tilstøtende gater. Prosjekteringen av parkeringshuset har vært styrt av at det skal etableres park på dagens terrengnivå, og å sikre gode vekstvilkår for busker og trær. Resultatet er et nytt grønt rom i Hamar sentrum, som fyller et helt kvartal med park, lekearealer, store staudefelt og trær. Høydeforskjellen ved nedkjøringen til parkeringshuset har blitt utnyttet til å lage en klatrevegg. Rundt denne er det plasstøpt gummidekke, store sklier og en klatrevegg. I parkrommet er det også et vannlekeanlegg, med renner og håndpumpe, sandkasse og balanseleker.