Foto: Erik Børseth, Synlig.no
Foto: Erik Børseth, Synlig.no

01

Foto: Røe Kommunikasjon
Foto: Røe Kommunikasjon

02

Foto: Røe Kommunikasjon
Foto: Røe Kommunikasjon

03

Foto: Røe Kommunikasjon
Foto: Røe Kommunikasjon

04

Foto: Røe Kommunikasjon
Foto: Røe Kommunikasjon

05

Foto: Røe Kommunikasjon
Foto: Røe Kommunikasjon

06

Foto: Erik Børseth, Synlig.no
Foto: Erik Børseth, Synlig.no

07

Foto: Erik Børseth, Synlig.no
Foto: Erik Børseth, Synlig.no

08

St. Olavs Hospital

Prosjektkategori

Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

1997-2015

Utmerkelser

Trondheim kommunes byggeskikkpris 2007, Norsk forms hederspris 2007, Statens byggeskikkpris 2013 (hederlig omtale), Design & Health International Acadamy Awards 2014 (7 av 10 priser), Attraktiv by 2015, Innovasjonsprisen Universell utforming 2015

Om prosjektet

Et prisbelønnet prosjekt med internasjonal annerkjennelse

St. Olavs hospital representerer en ny måte å tenke sykehus på. Området er organisert som en bydel med offentlig tilgjengelige byrom. Bygningsmassen er organisert som kvartaler og gatene utgjør viktige fellesrom som både rommer rekreative og trafikale funksjoner. 

Asplan Viak ble i 1997 engasjert til å lage overordnet landskaps-plan for prosjektet. Senere også til bistand med utarbeidelse av reguleringsplan og bebyggelsesplaner for delprosjekter. Asplan Viak har vært ansvarlig for prosjektering av gater, plasser, parker, gårdsrom og takhager. 

Utviklingen av St Olavs Hospital er et eksempel på en by-transformasjon som er gjennomført over et langt tidsrom og under hensyn til løpende drift som setter store krav til funksjonalitet i alle faser. Gode parker og plasser har blitt utviklet over tid sammen med velfungerende gater.

Prosjektet har mottatt en rekke priser både nasjonalt og internasjonalt: 

  • Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien arkitektur og landskapsarkitektur 18 feb. 2015  Les mer 
  • St Olavs Hospital mottok sju av ti prestisjefylte priser under verdenskongressen for helsearkitektur i Toronto, Canada. (Health and Design Conference 2014 Toronto) Blant annet prisen for beste Sykehus Campus. Les mer 
  • Bolig- og byplanprisen er i 2014 tildelt St. Olavs hospital i Trondheim. 
  • Hedrende omtale ved utdeling av Statens byggeskikkpris i 2013
  • Norsk forms hederspris i 2007
  • Trondheim kommunes byggeskikkpris 2007 for byggefase 1