Illustrasjon: Skyphoto.no
Illustrasjon: Skyphoto.no

01

Illustrasjon: Skyphoto.no
Illustrasjon: Skyphoto.no

02

Illustrasjon: Skyphoto.no
Illustrasjon: Skyphoto.no

03

Illustrasjon: Skyphoto.no
Illustrasjon: Skyphoto.no

04

CC Stadion

Prosjektkategori

Parker og byrom, Leke- og aktivitetsområder, Boliger

Lokasjon

Hamar

Tidsrom

2009-2014

Om prosjektet

Asplan Viak har stått ansvarlig for utforming av tilgrensende byrom og en offentlig park på taket av senteret på hele ti mål.

I 2014 åpnet innlandets største senter for handel og næring på Hamar. Asplan Viak har stått ansvarlig for utforming av tilgrensende byrom og en offentlig park på taket av senteret på hele ti mål. Parken er utformet som et plastisk landskap bestående av voller som definerer ulike rom for aktivitet og opphold. Planteplanen henter inspirasjon fra åkerlandskapet på Hamar, og det er satt av store arealer til ulike komposisjoner av høye gress og stauder. Vollene er beplantet med frukttrær av lokale sorter som bygger opp under temaet for parken. Vi gleder oss til å følge anlegget ettersom det gror til.