Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Svein Skandfer Hanssen
Foto: Svein Skandfer Hanssen

02

Foto: Svein Skandfer Hanssen
Foto: Svein Skandfer Hanssen

03

Foto: Svein Skandfer Hanssen
Foto: Svein Skandfer Hanssen

04

Foto: Svein Skandfer Hanssen
Foto: Svein Skandfer Hanssen

05

Holmlia Torg

Prosjektkategori

Parker og byrom, Stedsutvikling

Lokasjon

Holmlia, Oslo

Om prosjektet

Beboerne i området rundt bussterminalen i Holmlia fikk være med i prosessen, og noen av innspillene har blitt innarbeidet i utformingen.

Bussterminalen på Holmlia trengte en opprustning og med ny utforming kom ønsket om å gi stedet sterk identitet gjennom et tydelig formspråk. Beboerne i området fikk være med i prosessen, og noen av innspillene har blitt innarbeidet i utformingen. Torget har et stort bygulv med dekke av plasstøpt betong. Det rommer også en utescene, et spesialdesignet lehus og en 40 meter lang, slyngende benk langs torgets mest solrike del. Noen løvtrær og felter med roser og engblomster er det også blitt plass til. For å opprettholde torget som et trygt sted å være på kveldstid, fokuserte man på å få til en god belysning. I tillegg til grunnbelysningen er derfor torget lyssatt med seks lystrær av stiliserte furukroner. Disser er laget av perforerte aluminiumsplater som kan fargesettes med ulike farger.