Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

01

Gårdsrommet med glassgangen i august. Foto: Asplan Viak
Gårdsrommet med glassgangen i august. Foto: Asplan Viak

02

Gårdsrommet i august. Høstanemoner blomstrer. Foto: Asplan Viak
Gårdsrommet i august. Høstanemoner blomstrer. Foto: Asplan Viak

03

Gårdsrommet en kveld i august. Foto: Asplan Viak
Gårdsrommet en kveld i august. Foto: Asplan Viak

04

Revebjeller i juni. Foto: Asplan Viak
Revebjeller i juni. Foto: Asplan Viak

05

Kongens Gate 1

Prosjektkategori

Parker og byrom, Kontorbygg

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2012 - 2014

Utmerkelser

Nominert til Statens Byggeskikkpris 2015, tredjeplass under Designers Saturday Awards Best Interior 2015

Om prosjektet

Kongens Gate 1 ligger på Bankplassen, i Kvadraturens sydlige del, nærmest festningen.

Eiendommen består av fire fløyer med et gårdsrom i midten. Anlegget er blant Kristianias eldste, og representerer en historisk utvikling fra 1600 tallet og frem til i dag. Både bygningsmassen og gårdsrommet var i prosjekteringsfasen under vurdering for automatisk fredning, og ble derfor behandlet som fredet. I dag er eiendommen vedtatt fredet.

Gårdsrommet er nennsomt tilpasset sin nye funksjon som felles utearealer for et kontorbygg. Eksisterende ganglinjer med sandsteinsheller er lagt på nytt og den mest verdifulle vegetasjonen er bevart. I bedene som omkranser gårdsrommet var vegetasjonen sparsom og det er tilført stauder. Staudene har blomstring i hvit og kontrasterende bladformer. Prydverdi hele sesongen er vektlagt i plantevalget. Det er introdusert nye faste dekker med Ottaskifer mellom den originale skiferstrukturen for å få store nok flater for kafemøbler og sykkelparkering, og det er plantet en magnolia samt en bøkehekk som skiller sykkelparkeringen fra oppholdsarealene.

Les mer om Kongens Gate 1

An Online Review of Architecture by Arkitektur N om Kongens Gate 1