01

02

03

04

05

Meteorologisk institutt

Lokasjon

Blindern, Oslo

Om prosjektet

Inspirasjon til utformingen av uteområdet er hentet fra de store gresslettene på Blindern.

Inspirasjon til utformingen av uteområdet er hentet fra de store gresslettene på Blindern. I byggets adkomstsone er det plantet ulike typer gresstauder som får vokse fritt. Enkelte grupper av blomstrende stauder titter frem mellom gresstråene. En gangsti i lys betong skjærer seg gjennom de høye gresslettene og fører frem til inngangspartiet. Byggets inngang ligger på toppen av en kolle, med et terreng som bygger seg opp mot inngangen. Den ville beplantingen og den lyse betongen står i klar kontrast til bygningen, som har en metallisk overflate.

 

 

Fotografer: Alf Haukeland / Thea Kvamme Hartmann