Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

01

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

02

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

03

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

04

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

05

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

06

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

07

Tønsberg gamle kirkegård

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Tønsberg

Om prosjektet

Oppgradering av kirkegårdens grøntanlegg mot et bruksområde som bypark.

Kirkegården hadde vært stengt i flere tiår da man besluttet at den skulle gjenåpnes for kistegravlegging. Med gjenåpningen kom behovet for en oppgradering av hele grøntområdet på kirkegården, som også fungerer som bypark. Noen av trærne i alléene har blitt fjernet for å gjøre kirkegården lysere og mer innbydende. Internveier har blitt utbedret og gruset opp på nytt, og man har laget små sitteplasser langs veiene. Gamle støpejernsgjerder er byttet ut, og man har fått nye vannposter og avfallsbeholdere. Utrangerte granhekker er erstattet med laurbærhegg og vinterliguster og nye alléer av agnbøk er plantet inn. For å gjøre kirkegården trygg å ferdes gjennom på kveldstid, har den god belysning.