Foto: Dag Jenssen 
Foto: Dag Jenssen 

01

Foto: Dag Jenssen 
Foto: Dag Jenssen 

02

Foto: Dag Jenssen 
Foto: Dag Jenssen 

03

Foto: Dag Jenssen 
Foto: Dag Jenssen 

04

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

05

Den Røde Skolen

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Skien

Om prosjektet

Ny grunnskole (1.-10. klasse) for elever med autisme, lokalisert i skolegården til Gjerpen barneskole.

Stor variasjon i elevenes funksjonsevne, gjør at uteområdet skal fungere for både små barn og tenåringer. Mot eksisterende barneskole er det adkomstsone med sykkelparkering, beplanting og en ballbane med et lite amfi rundt. Det nye skolebygget skjermer for innsyn til den indre skolegården, som er kompakt og klart avgrenset. Her er det sykkelbane, sklie, bålplass, utsiktstårn, amfi og en stor sandkasse i tillegg til fargerike, sansestimulerende lekeapparater. Regnvann samles i en mosaikk- kledt kulp ved sandkassen. Inngangene til hver base er markert med fargerike thermoplaststriper i asfalten. En gjennomgående granittløper går tvers gjennom hele anlegget.