Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

01

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

02

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

03

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

04

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

05

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

06

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

07

Sykehusparken St. Olavs Hospital

Prosjektkategori

Parker og byrom, Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Trondheim

Om prosjektet

Sykehusparken er blitt et frodig sted for opphold og rekreasjon gjennom hele året både for pasienter, pårørende og nabolag.

Sykehusparken er St. Olavs Hospitals grønne, offentlig tilgjengelige park. Parken er en del av det sentrale parkdraget som går gjennom sykehusområdet fra nord til sør. De opprinnelige elementene fra den romantiske landskapsparken med slyngende stier, gressflater og store gamle trær er videreført i den nye parken. Skjermede rom med sittegrupper, staudehage med gammeldagse stauder, fargesterke former av vårblomstrende løk og festplass/kulturscene er noe av parkens innhold. De kunstneriske utsmykningene med dammen og dens omgivelser, bronsestolene og pilelabyrintene er viktige attraksjoner i anlegget. Sykehusparken er blitt et frodig sted for opphold og rekreasjon gjennom hele året både for pasienter, pårørende og nabolag.