Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

01

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

02

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

03

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

04

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

05

Foto:Synlig.no
Foto:Synlig.no

06

Laboratoriesenteret St. Olavs Hospital

Prosjektkategori

Parker og byrom, Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Trondheim

Om prosjektet

Senteret benyttes til laboratorietjenester, forskning og undervisning. Gårdsrommet tilhører huset, men etablerer en kontakt mot hageområdene i sør og gata i nord.

Laboratoriesenteret ble bygd i fase 1 av prosjektet St. Olavs Hospital. Senteret benyttes til laboratorietjenester, forskning og undervisning. Gårdsrommet tilhører huset, men etablerer en kontakt mot hageområdene i sør og gata i nord. Et gjennomgående granittdekke binder inngangsparti, vestibyle og gårdsrom sammen. Gårdsrommet leder fra en urban situasjon ved vestibylen i nord til grønne hagearealer i sør. Form og innhold skal oppleves forskjellig, avhengig av betrakterens ståsted. I Kapellhagen danner mange små trær et lunt og skjermende løvtak for den vintergrønne bunnvegetasjonen.