Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

01

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

02

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

03

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

04

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

05

Gårdshage Kvinne- barnsenteret St. Olavs Hospital

Prosjektkategori

Parker og byrom, Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Trondheim

Om prosjektet

Hagene er en del av det terapeutiske tilbudet ved St. Olavs Hospital og stimulerer til at pasientene oppholder seg utendørs.

Sett inne fra senteret gir gårdshagen og de fire takterrassene en frodig og variert opplevelse. Hagene er en del av det terapeutiske tilbudet ved St. Olavs Hospital og stimulerer til at pasientene oppholder seg utendørs. Her gis mulighet for aktivitet og opplevelse samtidig som det også finnes rolige områder. Innvendig gulv i 1. etasje har direkte kontakt med gårdshagen. Et stort skrånende felt i midten er fristilt fra veggene. Skråplanet utgjør et stilisert landskap med vann, strand, eng, veg og en trelund øverst i den mest skyggefulle delen. Takterrassene utenfor barneavdelingene er tilrettelagt for opplevelser og lek, mens kvinneavdelingenes takhager har tema ro og avkobling.