Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

01

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

02

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

03

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

04

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

05

Leira kirkegård

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Trondheim

Om prosjektet

Leira kirkegård ligger i et bølgende landskap med storslått utsikt over byen, Domkirken og Trondheimsfjorden. Ravinelandskapets former gir området særegen karakter. Målet var å komme frem til et formgrep som både ivaretar og utvikler landskapet.

Kirkegården inneholder intime, lukkede rom og åpne rom med utsikt. Eksisterende landskapsformer er bevart, og flere trelunder og en gammel askeallé er integrert som viktige elementer på kirkegården.

Leira kirkegård er et driftsvennlig anlegg med kistegraver, urnefelt, minnelund og anonyme graver. I dag fungerer kirkegården også som et viktig rekreasjons- og parkområde for nærområdet.