Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

02

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

03

04

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

05

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

06

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

07

08

Finalebanen

Prosjektkategori

Parker og byrom, Leke- og aktivitetsområder

Lokasjon

Trondheim

Om prosjektet

Den nye Finalebanen ligger på taket av et nytt parkeringsanlegg, i umiddelbar nærhet til St. Olavs hospital.

Finalebanen har vært et viktig leke- og oppholdsareal i bydelen Øya i mange tiår. Den nye Finalebanen ligger på taket av et nytt parkeringsanlegg, i umiddelbar nærhet til St. Olavs hospital. Parken har ulike dekker for ulik bruk; kunstgress til fotball, betongflate til islegging vinterstid og sommeraktiviteter som ballspill, skating og sykling. Området inneholder sandvolleyballbane, buldrevegg og turn-basseng. Alt overvann samles og ledes i renner til et basseng. Ny vegetasjon i form av trær, hekker og buskfelt gir trivsel og gode oppholdsplasser. Anlegget har blitt svært godt mottatt av byens befolkning og brukes flittig av alle aldersgrupper.