Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

01

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

02

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

03

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

04

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

05

Berg studentby

Prosjektkategori

Parker og byrom, Boliger

Lokasjon

Trondheim

Om prosjektet

Prosjektet omfatter nybygging av 644 hybelenheter på området til tidligere Berg studentby.

Prosjektet omfatter nybygging av 644 hybelenheter på området til tidligere Berg studentby. Studentbyen ligger i en sydvendt helling med fall på over 20 høydemeter mot vest. Landskapet er karakteristisk med åpne gressbakker, trær i grupper og en markert åsrygg som strekker seg gjennom området. Ryggen er bevart som et viktig element, og er et flott sted hvor studentene kan oppholde seg. Studentbyen har fått en parkmessig opparbeidelse med store åpne arealer. Det terrasserte landskapet tilrettelegges for universell utforming. Gårdsrom er lagt i ulike høyder med trapper og ramper som knytter nivåene sammen.