Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Sandnessund Gravlund

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Tromsø

Om prosjektet

Sandnessund Gravlund blir med sine 10 000 kistegraver og 6000 urnegraver Nord- Norges største gravlund når den står ferdig.

Gravlunden ligger i et naturområde på Kvaløya. Konseptet har vært å lage en arktisk gravlund med et stedegent uttrykk. Gravfeltene er utformet som sirkler med internveier som snor seg mellom feltene. Driftsplass med driftsbygning er plassert helt sør på tomta. Eksisterende vegetasjon bevares slik at gravfeltene blir liggende som lysninger i skogen. Mellom parkeringsplassen og driftsplassen er det et muslimsk gravfelt. Plasseringen er gitt for å unngå direkte kontakt med de andre feltene. Vannposter og porter er i cortenstål, benker og beplanting er valgt ut i fra å skulle passe naturlig inn på stedet.