Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

01

Foto: Randi Thomsen
Foto: Randi Thomsen

02

Foto: Randi Thomsen
Foto: Randi Thomsen

03

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

04

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

05

Øksnevad Videregående skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Øksnevad i Klepp

Om prosjektet

Temaene rundt naturbrukslinjer er tatt opp i utformingen av den nedsenkede hagen ved adkomstplassen, som er hovedområdet i anlegget.

Øksnevad Videregående Skole er en skole med naturbrukslinjer som anleggsgartner-og landbruksfag. Disse temaene er tatt opp i utformingen av den nedsenkede hagen ved adkomstplassen, som er hovedområdet i anlegget. Smale åkerfurer med stauder i brytes opp av sittesteiner i avrundet Jær-stein. En statue er har også fått plass her. Som kontrast til det åpne «åkerlandskapet» er det anlagt et felt med tett vintergrønn barlind, som skal holdes klipt i en stram form.

Prosjektet omfatter også utearealer ved den gresskledde flerbrukshallen, og et terrassert gresslandskap som binder områdene sammen.