01

02

03

04

05

06

07

Jåttå Gravlund

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Stavanger

Om prosjektet

Jåttå Gravlund rommer over 2000 graver fordelt på kistegraver, urnelund, navnet minnelund, muslimsk felt og hindu felt.

Jåttå Gravlund rommer over 2000 graver fordelt på kistegraver, urnelund, navnet minnelund, muslimsk felt og hindu felt. Tomt for flerkulturelt seremonirom og driftsbygg med driftsplass er del av anlegget. Overordnete landskapslinjer og gløtt til lokale landemerker har lagt føringer for internt gangvegsystem og organisering av landskapsrom. Idéen om den stiliserte løvskogen med sine lysninger ligger bak konseptet for kirkegården. Oppfylling med drenerende masser førte til et helt nytt terreng for selve gravlunden, som er omgitt av en vegetasjonsskjerm med siktlinjer mot det åpne kulturlandskapet.

 

 

Foto:
Emilie Ashley
Anleggsgartner Nygaard