Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS
Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS

01

Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS
Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS

02

Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS
Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS

03

Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS
Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS

04

Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS
Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS

05

Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS
Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS

06

Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS
Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS

07

Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS
Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS

08

Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS
Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS

09

Husabøryggen bofellesskap

Prosjektkategori

Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Stavanger

Om prosjektet

Prosjektet er et pilotprosjekt for Framtidens byer Stavanger og et forbildeprosjekt hos Enova, med strenge krav til bruk av miljøvennlige materialer.

Uteområdet er formet som en moderne hage/sansehage med organiske linjer og variasjon i grønntoner med fokus på sesongvariasjoner. Utearealets hoveddel ligger sørvendt til og er delt i to adskilte hager: En for psykisk utviklingshemmede og en for beboere innenfor psykiatri. Pergola, espaliertrær, terrengformer og buskfelt danner buffer mellom de to hagene. Store felt med bunndekkende planter skiller private hageområder langs bygget fra stien som går som en rundløype gjennom hagen. I anlegget er det skjerma møteplasser og sitteplasser ved natursteinsmurer, pergola, lysthus og fuglebad. Uteområdet skjermes av en tilplantet voll.