Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

01

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

02

Foto: Randi Thomsen / Asplan Viak
Foto: Randi Thomsen / Asplan Viak

03

Foto: Randi Thomsen / Asplan Viak
Foto: Randi Thomsen / Asplan Viak

04

Foto: Randi Thomsen / Asplan Viak
Foto: Randi Thomsen / Asplan Viak

05

Hillevågsveien FV 44

Prosjektkategori

Byggeplan veg

Lokasjon

Stavanger

Om prosjektet

Eksisterende fylkesveg 44 i Stavanger sentrum er utvidet til firefelts vei.

Eksisterende fylkesveg 44 i Stavanger sentrum er utvidet til firefelts vei. Kollektivfeltene er midtstilte og adskilt fra øvrige vegbaner med rabatter. Som prøveprosjekt er ett kryss anlagt som signalregulert rundkjøring, der busser passerer gjennom sentraløya. Ledninger og kabler er plasser utenfor kollektivfeltet, for eventuell enkel omlegging til bybane. Formingsgrepet er et sterkt, grønt innslag med doble trerekker. Strekningen ligger i trehusbyen, med strenge krav til integrert støyskjerming. I samarbeid med byantikvaren er det valgt enkle skjermer med gråbeiset treverk i kombinasjon med glass. Integrerte espalier og klatreplanter bidrar til ytterligere forgrønning av gateløpet. Anlegget preges av robust materialbruk som fungerer godt i bymiljøet